Home

Tým

Historická databáze svahových pohybů v Česku byla vyvinuta a je spravována Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a představuje výsledky společného bádaní neformálního týmu geografů ve složení: Michal Bíl (CDV), Lukáš Dolák (Geografický ústav PřF MU), Pavel Raška (Katedra geografie PřF UJEP). Vlastní stránky a databáze byly naprogramovány Janem Kubečkem (CDV).

Pro kontakt na správce aplikace prosím použijte e-mail: childa.database@gmail.com .


Abychom Vám zajistili co nejvyšší uživatelský komfort, obsahuje tato stránka cookies. Více o cookies.