Home

Zdroje

Seznam publikací a archivních zdrojů týkající se tématu sesouvání užitých v CHILDA.

Publikace využívající dokumentární prameny

Pravidelně aktualizováno

 • Bíl, M., Raška, P., Dolák, L., and Kubeček, J.: CHILDA – Czech Historical Landslide Database, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 21, 2581–2596, 2021. https://doi.org/10.5194/nhess-21-2581-2021
 • Bíl, M., Krejčí, O., Dolák, L., Krejčí, V., Martínek, J., Svoboda, J., 2020. A chronology of landsliding based on archaeological and documentary data: Pavlovské vrchy Hills, Western Carpathian Flysch Belt. Sci Rep 10, 976. https://doi.org/10.1038/s41598-020-57551-4
 • Bíl, M., Krejčí, O., Bílová, M., Kubeček, J., Sedoník, J., Krejčí V., 2014. A Chronology of Landsliding and its Impacts on the Village of Halenkovice, Outer Western Carpathians, Geography 119 (4), 342–363. https://doi.org/10.37040/geografie2014119040342
 • Raška P, Klimeš J, Dubišar J (2015) Using local archive sources to reconstruct historical landslide occurrence in selected urban regions of the Czech Republic: examples from regions with different historical development. Land Degradation & Development 26: 142–157. https://doi.org/10.1002/ldr.2192
 • Raška, P., Zábranský, V., Dubišar, J., Kadlec, A., Hrbáčová, A., Strnad, T. 2014. Documentary proxies and interdisciplinary researchon historic geomorphologic hazards: a discussionof the current state from a central European perspective. Natural Hazards 70, 705–732. https://doi.org/10.1007/s11069-013-0839-z
 • Raška, P. 2019. Contextualizing community-based landslide risk reduction: an evolutionary perspective. Landslides 16, 1747–1762. https://doi.org/10.1007/s10346-018-1099-5

Historické zdroje

Pravidelně aktualizováno

 • Čermák, J.: Sesutí stráně a hrazené jezero u Mladotic: předběžná zpráva [Landslide and the landslide-dammed lake of Mladotice: a preliminary report], Sborník České společnosti zeměvědné, 18, 19–23, 1912.
 • Dědina, V.: Sesouvání stráně na Chlomku u Ml. Boleslavě [Landsliding at Chloumek by Ml. Boleslav town],
 • Sborník České společnosti zeměvědné, 2, 40–41, 1896.
 • Dědina, V.: Sesutí půdy pod Chlomkem u Ml. Boleslavi [Landslide of earth at Chloumek by Ml. Boleslav town],
 • Sborník České společnosti zeměvědné, 22, 160–166, 1916.
 • Jüttner, K.: Die Rutschgebiete an den Hägen der Pollauer Berge, Firgenwald, 4, 108–121, 1931.
 • Jüttner, K.: Die erdgeschichtliche Entwicklung des Bodens der Gemeinde Pollau, Deutsch-mähr.-schles. Heimat, 11/12, 23, 1–6, 1937.
 • Krejčí, J.: Sesuvná území na Zlínsku [Landslide areas in the Zlín region], Práce Moravské přírodovědecké společnosti, 15, F156, 1943.
 • Strnad, A.: Chronologisches Verzeichnis der Naturbegebenheiten im Königsreich Böhmen vom Jahre Christi 633 bis 1700, Prague, 139 pp., 1790.
 • Špůrek, M.: Historická analýza působení klimatického sesuvného faktoru v Českém masivu [Historical analysis of the climatic effect on landsliding in the Bohemian Massif], Archive of the Czech Geological Survey – Geofond Prague, 42 pp., 1967.
 • Špůrek, M.: Historical catalogue of slide phenomena, Stud Geographica, ČSAV, Brno, 178 pp., 1972.
 • Špůrek, M.: Československá bibliografie svahových deformací. Dodatky 1. 1, 105 [The Czechoslovak bibliography of slope deformations, Amendments 1.1.105], MS Geofond, Prague, non-paginated pp., 1985.
 • Štefková-Vajayová, M.: Kronika obce Pavlov [Chronicle of Pavlov municipality], Municipal office, Pavlov, 168 pp., 2001.
 • Woldřich, J., and Stejskal, J.: Geologický profil hliništěm a svážení v cihelně u Dolních Věstonic na Moravě [Geological profile of clay-pit in brickfield by Dolní Věstonice village in Moravia], Věda přírodní: měsíčník pro šíření a pěstování věd přírodních: časopis pro přírodovědeckou vlastivědu. Zvláštní otisk z časopisu Věda přírodní, 15, 129–137, 1934.
 • Woldřich, J. N.: Sesutí u Klapého z roku 1898 [Landslide at Klapý in 1989], Královská česká společnost nauk.
 • Věstník Královské české společnosti nauk. Třída mathematicko-přírodovědecká, non-paginated, 1899.
 • Zahálka, Č.: O ssutinách čedičových a znělcových v Českém středohoří [On basaltic and phonolitic scree slopes of the České středohoří Mts.], Vesmír, 20, 66–67, 1890.
 • Záruba, Q.: Studie o sesuvných terénech na Vsatsku a Valašsku [A study on landslide terrains of the Vsatsko and Valašsko regions], Časopis Moravského musae zemského, 20–21, 170–180, 1922.
 • Záruba, Q.: Studie o sesouvání půdy na Hlučínsku [A study on landsliding in the Hlučínsko area], Technický obzor, 37, 8, 1923.
 • Záruba, Q.: Sesouvání půdy v oblasti českého útvaru křídového [Landsliding in the Bohemian Cretaceous Basin], Věstník státního geologického ústavu, 2, 226–235, 1926.
 • Záruba, Q.: Sesuvy v Lyském průsmyku a jejich význam pro komunikační stavby [Landslides in the Lysský průsmyk pass and their significance for the communication buildings], Technický obzor, 46, 1–29, 1938.
 • Záruba, Q., and Myslivec, A.: Sesuvy při komunikačních stavbách ve flyšovém území [Landslides at transportation constructions in flysch area], Technický obzor, 50, 199–230 1942.
 • Záruba, Q., and Mencl, V.: Inženýrská geologie [Engineering Geology], Academia, Prague, 428 pp., 1954.

Abychom Vám zajistili co nejvyšší uživatelský komfort, obsahuje tato stránka cookies. Více o cookies.