Home

Childa

Czech HIstorical Landslide DAtabase

Historická databáze svahových pohybů v Česku

Území Česka je často zasaženo sesouváním a skalním řícením. Tyto svahové pohyby často představují nebezpečí pro naši společnost. Důkladné pochopení a prevence svahových pohybů vyžaduje také detailní informace o výskytu těchto procesů v minulosti. Z toho důvodu vznikla iniciativa několika geografů pod záštitou Centra dopravního výzkumu, v. v. i., která si klade za cíl shromáždit a zpřístupnit odborné i laické veřejnosti na jednom místě detailní informace o umístění, datech vzniku a škodách způsobených svahovými pohyby v minulosti na území dnešního Česka, a to na základě psaných a obrazových záznamů. Výsledkem iniciativy je vytvoření Historické databáze svahových pohybů v Česku (Czech HIstorical Landslide DAtabase – CHILDA). V sekci Mapa mohou uživatelé názorně vidět výsledky našeho dosavadního výzkumu. Každý uživatel může dále přispívat do databáze svými informacemi o svahových pohybech a tím rozšiřovat znalosti o těchto procesech v Česku. Více informací o registraci a zadávání nových událostí se dozvíte v sekci Návod.

Sesuvy, pokud není uvedeno jinak, jsou míněny všechny svahové pohyby v nejširším smyslu slova, zahrnující též skalní řícení a také pohyby ovlivněné lidskou činností. Přestože v Česku dnes existuje databáze svahových deformací spravovaná Českou geologickou službou, CHILDA je zaměřena výhradně na ty svahové pohyby, k nimž existují dostupné historické (psané, obrazové, obecně dokumentární) záznamy, a významně tak jiné databáze rozšiřuje.


Abychom Vám zajistili co nejvyšší uživatelský komfort, obsahuje tato stránka cookies. Více o cookies.