Home

Návod

Přidávání a úprava záznamů

Každý uživatel (i nepřihlášený) může zadat nový záznam, a to v sekci Mapa – v pravém panelu je záložka Nový. Nicméně doporučujeme vám se registrovat - přinese vám to několik výhod – vámi vložené sesuvy můžete upravovat, přidávat fotografie, dokumenty či filtrovat podle svého jména.

Berte prosím na vědomi, že všechny změny v databází musejí projít schválením autory. Pokud byste měli jakékoliv dotazy k práci s aplikací, můžete autory kontaktovat.

Přidaný záznam se stává součástí databáze Childa a může být využit tvůrci a uživateli databáze.

Nový záznam

Vysvětlivky pro jednotlivé položky formuláře nového sesuvu.

 • Typ pohybu – vyberte z nabízených.
 • Poloha – polohu sesuvu určíte kliknutím do mapy. V místě kliknutí se objeví ikona, kterou lze přemístit tažením. Přibližte se prosím co nejvíce, abyste sesuv dokázali umístit pokud možno přesně.
 • Lokalita – slovní popis lokality. U lokálních názvů uveďte bližší větší sídlo (např. Žatec - Nerudovo náměstí).
 • Polohová přesnost - vyberte z nabízených. Označuje přesnost označení v mapě (tj. jistotu, s jakou se sesuv nachází na místě, které jste označili), nikoliv v původním zdroji.
 • Nadmořská výška – nejvyšší bod sesuvu.
 • Počet sesuvů – pokud je v jedné lokalitě více sesuvů, které nelze přesně umístit (kvalita zdroje to neumožňuje).
 • Datum vzniku – pokud je znám přesný den, zadá se jako datum vzniku. V případě, že je známo pouze přibližné časové období (měsíc, roční období, rok, …), zadá se toto jako Začátek a Konec období. Na příklad – pokud je u sesuvu znám pouze rok vzniku 1870, pak se jako Začátek období zadá 1. 1. 1870 a jako Konec období 31. 12. 1870.
 • Příčiny - vyberte z nabízených (lze vybrat více příčin).
 • Rozsah - vyberte z nabízených.
 • Typ postižení - vyberte z nabízených (lze vybrat více příčin).
 • Nápravná opatření – napište druh opatření, pokud bylo nějaké uplatněno, nebo uveďte pouze „opatření“, pokud víte, že bylo doporučeno, ale specifikace jeho typu v historickém zdroji chybí.
 • Zdroj – odkud jste čerpali informaci o sesuvu – uveďte formou úplné citace.
 • Podrobnosti ke zdroji – napište co nejvíce informací ke zdroji. Lze uvést dostupnost (muzeum, archiv, soukromá sbírka apod.), aby byl zpětně dohledatelný.
 • Poznámka – další užitečné informace k sesuvu.

Pokud je to možné, přidejte k záznamu fotografie buď samotného sesuvu nebo např. ofocené stránky kronik či jiných dobových dokumentů. Přidávat lze i dokumenty pdf.

Práce s databází

Přestože jsou všechny údaje autory databáze průběžně kontrolovány, mohou se objevit nepřesnosti, což plyne z podstaty dokumentárních pramenů. Jde například o časté změny toponym a jiné faktory. Z toho důvodu je třeba na aplikaci takto nahlížet, tj. jako podpůrný nástroj pro případ, že by se měla využít například v územním plánování apod. Autoři databáze předem deklarují, že všechny informace zde uvedené jsou výhradně informativní a jejich hlavním cílem je podpora vědeckého bádání.


Abychom Vám zajistili co nejvyšší uživatelský komfort, obsahuje tato stránka cookies. Více o cookies.